Whole Tomato

VIZUELNA POMOĆ
Popunjavanje praznina u Visual Studio-u za C / C ++ i C #
programere

Navigacija – Krenite kroz svoj kod sa novootkrivenom lakoćom – do bilo koje datoteke, metode, simbola ili reference u vašim projektima i rešenjima. Krenite od bilo kog dela i završite gde god želite.

Refaktoriranje – Smanjite složenost vašeg koda, poboljšajte njegovu čitljivost i unapredite ga bez promene spoljnog ponašanja. Refaktorišite izvorni ili nasleđeni kod, ili prva verziju vašeg koda.

Generiranje koda – Generišite kod brže nego što ste i mislili da je moguće, čak i ako koristite samo mali broj funkcionalnosti u Visual Assist-u. Kako budete postajali veštiji u korišćenju naših alata, pisaćete i ažurirati kod sa još većom brzinom i efikasnošću.

Pomoć kod kodiranja – Brže pisanje koda uz pomoć koja vas ne ometa na bilo koji način. Visual Assist predlaže dovršavanje koda samo ako to dovodi od značajne uštede u vremenu i neprimetno ispravlja greške.

Razumevanje koda – Pomaže u razumevanju složenog koda ili koda na kojem već dugo niste radili, uz veliki asortiman alata, pretraživača (browsers) i polja koji pružaju informacije gde i kada vam trebaju.

Ispravljanje koda – Posmatrajte kako Visual Assist ispravlja greške dok ih pravite, posebno kada su u pitanju simboli i beleženje pokazivača. Ukucajte malim slovima i gledajte kako vizuelni asistent ispravlja sva slova svih vaših simbola. Sačuvajte taster shift za vaše definicije.

Pregled koda – Pregledajte svoj kod radi određenih problema sa kvalitetom dok ga uređujete. Funkcija Code Inspection, zasnovana na LLVM / Clang, dijagnostikuje i popravlja tipične programske greške, poput kršenja stilova, zloupotrebe interfejsa i grešaka koje se mogu utvrditi statičkom analizom.

Code Snippets – proširite segmente koda koje često kucate moćnijom verzijom IDE Code Snippets-a. Uključite simbole iz trenutnog konteksta, upit za unos od strane korisnika i izmenite snippets u kastomizovanom editoru.

Pomoć pri otklanjanju grešaka – Koristite prikaz VA Memory View i VA Step Filter, koji su deo Visual Assist-a, da biste skratili vreme potrebno za otklanjanje grešaka na izvornom C / C ++.

Tool Windows – Pregledajte kod iz “ptičije perspective” i preuredite ga na način koji će vam omogućiti lakše razumevanje i održavanje. Ova funkcionalnost Visual Assist-a obezbeđuje potpuno nove mogućnosti za IDE i unapređuje efikasnot često korišćenih i ugrađenih funkcionalnosti.
Izvorne veze – Povežite komentare sa spoljnim aplikacijama i veb lokacijama, kao što su praćenje grešaka, menadžment slučajeva, dokumentacija i sistemi za kontrolu izvornog koda.

Konfiguracija – Prilagodite mnoštvo Visual Assist funkcija vašem programskom
okruženju i navikama.Pronađite svoje omiljene funkcije i naterajte ih da rade za vašu maksimalnu produktivnost.