Embracadero

Lider u inovativnim i raznovrsnim programskim alatima.
Napravite aplikacije koje se mogu koristiti na različitim platformama koristeći originalni kod!

Novi alati

Za svakog

Uradite više pomoću novih alata za Delphi, C++ Builder, Pythin and Visual studio

Rad Studio 10.4.2 je dostupan za preuzimanje

Saznajte kako vam novi Rad Studio može pomoći sa izgradnjom aplikacija

Naši razvojni alati su napravljeni sa idejom da omoguće programerima širom sveta da njihova rešenja mogu lako i brzo da dođu do uređaja njihovih kupaca. Kao rezultat ovoga, organizacije mogu da planiraju i ravijaju programe i aplikacije koje će biti osnov njihovog konstantnog razvoja.

Embarcadero alati su napravljeni za programere koji razivjaju i održavaju neke od najzahtevinijih aplikacija na svetu.

Ovde smo da pružimo podršku najboljim programerima koji razumeju stabilnost C ++ i Delphi-a, kao i mogućnost razvoja koju ovi prpgramski jezici donose, a iza kojih stoje decenije i decenije inovacija i konstantnog unapređenja.

Najbrži način za razvoj aplikacija koje se mogu prilagoditi većem broju različitih platformi

Embarcadero-ovi Delphi, C ++ Builder i RAD Studio IDE omogućavaju ogromnoj armiji nezavisnih programera, razvojnih timova i softverskih firmi širom sveta da instaliraju programe i aplikacije visokih performansi na Windows, Android, iOS, MacOS i Linux . Korišćenjem jedinstvenog izvornog koda, koji se lako može ažurirati, IDE alati brzo kompajliraju izvorni kod u verzije koje se mogu koristiti na više različitih platformi, istovremeno omogućavajući izuzetnu produktivnost sa intelignetnim alatima za kompletiranje koda, kao i poboljšanu paralelnu obradu sa dve ili više procesnih jedinica.

Delphi

Napredni Object Pascal IDE koji koristi moćne alate za brzi razvoj izvornih* aplikacija visokih performansi za više različitih platforme

C++ Builder

Napredni IDE za moderni C ++ sa snažnim funkcijama koje omogućavaju razvoj izuzetno brzih izvornih aplikacija za Windows i druge glavne platforme

RAD Studio

Vrhunski IDE za razvoj višeplatformnih izvornih aplikacija visokih performansi u Delphiju i modernom C ++ sa moćnim i integrisanim alatima za vizuelni dizajn i razvoj.

InterBase

Ultra brza i skalabilna SQL baza podataka koju odlikuje visok nivo bezbednosti podataka, efikasane procedure za oporavak podataka, kao i sinhronizacija promena.

RAD Server

Odmah generišite API-je baze podataka u Delphiju i C++ Bilder-u za brži razvoj aplikacija.