Sencha

Najbrža JavaScript mreža plus 140+ komponenti korisničkog interfejsa sa sjajnim performansama za stvaranje zapanjujućih aplikacija

PROIZVODI

Sencha Ext JS – Kreirajte HTML5 aplikacije sa velikom količinom podataka koristeći JavaScript. Sencha Ext JS je najopsežniji JavaScript okvir za izgradnju internet i mobilnih aplikacija koje zahtevaju više podataka za bilo koji savremeni uređaj. Ext JS uključuje više od 140 integrisanih i testiranih komponenata korisničkog interfejsa visokih performansi.

Sencha ExtAngular – Brže gradite moderne veb aplikacije sa unapred izgrađenim komponentama korisničkog interfejsa. ExtAngular pruža sve komponente koje su programeru potrebne za izgradnju veb aplikacija i koje zahtevaju podatke koristeći Angular. Dobijate komponente koje besprekorno komuniciraju i profesionalno su izgrađene, testirane i održavane.

Sencha ExtWebComponents – Brži razvoj veb aplikacija. Postoji mnogo popularnih JavaScript okvira koji nude pristup izradi veb aplikacija zasnovan na komponentama. Veb aplikacije možete da razvijete pomoću ExtWebComponents. ExtWebComponents uključuje više od 140 unapred izgrađenih i prethodno testiranih komponenata korisničkog interfejsa.

Ext JS Community Edition – Pruža najopsežniji savremeni JavaScript okvir koji programerima treba za izgradnju veb aplikacija na više platformi koje zahtevaju više podataka.

Sencha ExtReact – Pruža sve komponente koje su programeru potrebne za izgradnju veb aplikacija koje zahtevaju više podataka koristeći React. Dobijate komponente koje besprekorno komuniciraju i profesionalno su izgrađene, testirane i održavane.

Sencha GXT – Kreirajte HTML5 aplikacije sa dosta funkcionalnosti koristeći Java iGWT. GXST je sveobuhvatan Java okvir za izgradnju veb aplikacija pomoću kompajlera GVT (ranije Google Web Toolkit), omogućava programerima da pišu aplikacije na Javi i kompajliraju svoj kod u visoko optimizovani HTML5 kod na više platformi.

Sencha Ext.NET -Izradite kompletne poslovne aplikacije koristeći savremene UI kontrole za ASP.NET. Ext.NET je napredni ASP.NET Core komponentni okvir koji uključuje moćnu biblioteku Sencha Ext JS za više pretraživača (cross-browser bibliotekta). Postignite vrhunske performanse i produktivnost na nivou preduzeća sa više od 140 unapred izgrađenih i profesionalno testiranih komponenti korisničkog interfejsa.

DEV TOOLS

Sencha WebTestIt – Lightweight (program koji ne zahteva mnogo RAM-a) IDE optimizovan za pravljenje UI veb testova koristeći Selenium ili Protractor.

Sencha Test – Napravite moćne pojedinačne i kompletne testove koji vam pomažu u isporuci kvalitetnih aplikacija. Sencha Test je najopsežnije jedinstveno i krajnje rešenje za testiranje za Ext JS, uključujući podršku za end-to-end testiranje aplikacija ExtAngular, Angular, ExtReact i React. Isporučite visokokvalitetne aplikacije i smanjite vreme i troškove testiranja pomoću Sencha testa.

Sencha Cmd – Alat za optimizaciju produktivnosti i performansi za izgradnju aplikacija sa Sencha Ext JS.

IDE & Editor Plugins – Alat za unapređenje produktivnosti programera prilikom izgradnje višeplatformskih HTML5 aplikacija sa Ext JS.

Sencha Architect – Vrhunska platfroma za razvoj HTML5 aplikacija na više
platformi za desktop i mobilne uređaje.

Sencha Inspector – Alat za otklanjanje grešaka i poboljšanje performansi aplikacija sa Ext JS i Sencha Touch.

ALATI ZA DIZAJN

Sencha Themer – Brzo oblikujte Ext JS, ExtAngular i EkxReact aplikacije stvaranjem prilagođenih tema pomoću grafičkih alata – bez pisanja koda.

Sencha Stencils – Kompletni UI alati za Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch i Balsamic sa svim komponentama i stilovima za dizajn Ext JS, ExtAngular i ExtReact aplikacija.