O kompaniji

Beogradski start-up PureGreen osnovan je 2016. godine sa jasnom vizijom da poremeti digitalni pejzaž.
 
pexels-christina-morillo-1181675
pexels-fauxels-3182759

Ono što pokreće duh naše kompanije je stvaranje i isporuka rešenja sledeće generacije softvera koja će voditi digitalni svet do uspeha. Smelog razmišljanja, uvek predlažemo nove pristupe I rešenja za postojeće i predstojeće izazove.

Priča o našoj kompaniji počinje 2015. godine sa nekoliko ljudi i jednom idejom. Danas smo kompanija koja igra aktivnu ulogu u društvu koje kontinuirano zadovoljava potrebe i želje svojih kupaca u agilnom pristupu koji dovodi do poboljšnja poslovnih procesa i rezultata.

Redovno opažamo promene, prikupljamo ih, analiziramo i koristimo intuiciju u formulisanju naše jasne vizije za buduće akcije kompanije.

Svoju kompetenciju i stručnost gradimo kontinuiranim razvojem znanja i deljenjem sa našim zainteresovanim stranama. Podržavamo nove ideje – ono što cenimo su kreativne inicijative. To nam omogućava da širimo nova znanja na lokalnom i regionalnom nivou i na taj način doprinesemo zajednici.

Svoju kompetenciju i stručnost gradimo kontinuiranim razvojem znanja i deljenjem sa našim zainteresovanim stranama. Podržavamo nove ideje – ono što cenimo su kreativne inicijative. To nam omogućava da širimo nova znanja na lokalnom i regionalnom nivou i na taj način doprinesemo zajednici.

Brzi setup

Dostupna podrška

Najbolje cene

Najnovije vesti

Rešenja